Category Archives: Композиция

Съвети по композиция във фотографията

Композицията (от лат. съчинение, съставяне, разположение, оформление) представлява обединението на отделните елементи на едно произведение в едно цяло, в което в конкретната визуална форма най-ясно се разкрива разкрива съдържанието. Произведенията се създават въз основа на главен сюжетно-тематичен център, около който … Continue reading

Posted in Композиция | Tagged композиция, съвети | Коментарите са изключени

Разполагане на обектите в кадъра и сюжетен център център

За точното и изразително изграждане на фотографията, трябва да имате ясна представа за сюжетния център на вашата композиция. Именно сюжетната, а не геометричната композиция е тази, на която трябва да акцентирате във вашите снимки. Основната сюжетна линия може да включва … Continue reading

Posted in Композиция | Tagged композиция | Коментарите са изключени

Схема на „златното сечение“

След като определите всички елементи, които ще фигурират в изображението, трябва да помислите как да ги разположите правилно в кадъра. Но това не се прави произволно, а съобразно определени правила. На първо място сюжетно важните елементи трябва да бъдат поставени … Continue reading

Posted in Композиция | Tagged композиция | Коментарите са изключени