Ако знаете как да използвате контраста във фотографията, може да създадете впечатляващи снимки. Контрастът е инструмент, който се използва за привличане на вниманието на зрителя към обекта. Съществуват два вида на контраст: тонов (тонален) и цветен. Първият се отнася до разликата в тоновете – от най-светлите до най-тъмните, с други думи се състои в разликата в тонове от светло към сиво и черно. Вторият тип се отнася до процеса на взаимодействие на цветовете с други цветове.

Тоновете обикновено се описват като високи, нормални и ниски. Изображението с високи включва светли и тъмни тонове с малко или средно сиво. Нормалният тон включва бели тонове, малко тъмни и много от средните нюанси на сивото. В изображението с ниски тонове почти няма сенки и светли области, както и всички тонове си приличат. Снимки с високи тонове са груби, а тези с нисък контраст са меки.

Цветовият контраст се използва за аъздаването на определена композиция. Цветове с противоположни характеристики, като например синьо и жълто, при разположение един до друг, дават силен контраст. Използвани задно, тези цветове допълват и подчертават качествата на друг цвят. Студените и топлите цветове почти винаги контрастират – светлите с тъмните, а ярките със слабите.

Композицията във фотографията също се класифицира в тъмни или светли тонови изображения. Когато изображението съдържа предимно тъмни тонове или цветове, е необходима тъмна композиция, а при по-ярки тонове и цветове – ярка. И двата вида композиции предават настроение. Обикновено тъмните картини са сериозни и мистични, докато светлите създават усещане за светлина и деликатни елементи.

Силуетите са добър пример за тонов контраст. Те са създадени от рязко раграничаване на тъмните и светли области. Снимка с контрастни цветове съдържа допълнителни или какт се наричат противоположни цветове. Два цвята от различни страни на цветовата гама създават контрастиращи цветове. Жълто и синьо или зелено и червено създават контрастни изображения, които привличат вниманието. Най-важното за един фотограф е да се научи как да комбинира и използва най-добрите тонове и цветови контрасти, както и как да ги компенсира, когато те се използват поотделно. Добрият цветови контраст е отличен начин за компенсиране на тоновия контраст. Изображения с нисък контрастен тон могат да бъдат подобрени чрез включване на контрастен цвят.