За точното и изразително изграждане на фотографията, трябва да имате ясна представа за сюжетния център на вашата композиция. Именно сюжетната, а не геометричната композиция е тази, на която трябва да акцентирате във вашите снимки. Основната сюжетна линия може да включва повече от един визуална семантичен център. Елементите могат да бъдат разположени в различни части на кадъра, но цялостният ефект да не се променя – най-важното е да се определят основната насока на вашата фотография. След това трябва да намерите детайли и обекти, които с най-голяма сила характеризират изобразяването явление или обект и да съсредоточи вниманието си върху тях чрез всички достъпни изразни средства.
Останалите елементи, които заемат периферно положение и представляват компоненти на околната среда, трябва само да засилят звученето на главната идея. Основното тук е да се направи така, че отделните части на околната среда да не отвличат вниманието от основния кадър (например голямата яркост или прекалено големите размери).

Трябва да имате предвид, че във всеки творчески процес, какъвто всъщност е и фотографията, дори най-незначителният на пръв поглед детайл, има своя естетическа форма, така че можете да се опитате да изберете точно тези елементи, които ще подчертаят йерархията на основните и второстепенните обекти. Аналогично трябва да изключите от кадъра всичко, което ще внесе дисхармония в общия контекст. Това може да стане по различни начини – като се намали кадъра или се снима от друг ъгъл, като се промени посоката на осветлението или като се премахнат всички излишни детайли (ако е възможно). Всичко това зависи от виждането и въображението на фотографа.

Понякога на практика е трудно веднага да се определи какво би било излишно и по какъв начин изображението ще е изчистено. Голямо предимство тук имат цифровите фотоапарати, които позволяват веднага да се оцени получения кадър и ако е необходимо, да се коригира и веднага да се направи нова снимка.