Ако решите да се запознаете с макрофотографията по-задълбочено, пред вас ще се открие един напълно нов свят. Макрофотографията е много интересен жанр, който дава възможност да погледнете на обикновените предмети по нов начин. Макрообективът позволява обектите да бъдат интерпретирани по много различен начин, като може да се експериментира с играта на светлината и позицията на обекта. Така ще откриете нови аспекти на обектите, които са неуловими за обикновеното око. Този жанр е достъпен за всички, но изисква старателно планиране и скъпо оборудване. Основното при макрофотографията е погледът към потенциала на обекта. Трябва да наблягате на елементите, които подобряват естетическото впечатление от снимката. Фотограф, който се интересува макроснимки, винаги трябва да търси нови вдъхновяващи сюжети.

Терминът „макроснимка“ обикновено се прилага за изображения, които са заснети от много близки разстояния. Въпреки това обаче тази дефиниция е невярна. Истинската макроснимка е направена в пълен размер или дори по-голям. Макрофотографията е много по-широкообхватен термин, отколкото снимането в едър план. А светът е пълен с предмети от бита, които в близък план изглеждат фантастично. Все пак обаче е важно да знаете как да го направите и какви настройки да изберете, за да получите впечатляващ резултат. Понякога обекти с голям „макропотенциал“ не привличат окото. Затова е необходимо задълбочено проучване на обектите. Така например една борова шишарка или дори само нейния гребен, може да не изглежда нищо особено, но ако сте задали на областта острота и размазване, и ако изберете правилното осветление, можете да получите произведение на изкуството. Опитайте се да експериментирате с композицията, осветлението и рязкостта, и ще получите творчески снимки. Много важно е да се избере правилното осветление. Ако не искате да използвате светкавица и решите да разчитате на естествената светлина, е най-доброто решение. Можете да използвате и изкуствена светлина, но тя не трябва да е остра, за да няма неприятни сенки. Използвайте правилно светлоотразителите.