След като определите всички елементи, които ще фигурират в изображението, трябва да помислите как да ги разположите правилно в кадъра. Но това не се прави произволно, а съобразно определени правила. На първо място сюжетно важните елементи трябва да бъдат поставени на снимката не хаотично, а образувайки прости геометрични форми ― това подпомага възприемането на снимката. На второ място е желателно обектите да са разположени според т. нар. правило за „3 / 3“ или както още се нарича „златното сечение“. Според него основният елемент на изображението се намира на разстояние около 1 / 3 по височината или ширината на кадъра от неговите граници.

Широко разпространена грешка, допускана от начинаещите фотографи-любители е смесването на сюжетния център с геометричния център на кадъра, т. е. разположението на обекта в центъра на снимката. В резултат на това се получава централна композиция, която обикновено е неудачна. Целесъобразни примери за централна композиция са случаите, когато на изображението е необходимо да се даде подчертана статичност и монументалност, като например при архитектурните снимки.

Желателно е също да се следи за ефективното използване на свободното пространството в кадъра. Често срещана грешка е да се оставя голямо пространство, например в горната част на кадъра, особено когато се снима небе, море, поле, и т. н. и да се „изрязват“ части от смисловия център в близост границите на снимката. Ако изобразяваният обект е с големи размери или снимката се прави в близък план, не трябва да заема повече от 75-80% от площта на кадъра, защото в противен случай картината ще изглежда претрупана. От друга страна, ако изображението е прекалено малко, снимката ще изглеждат пуста,но и по-лошо ще бъдат предадени детайлите на обекта.