За да се обясни значението на композицията на снимката, може би е по-добре да се дадат конкретни примери вместо теория. Когато се говори за композиция или за изграждане на кадъра, се има предвид нашата гледна точка за разположението на фигурите в кадъра. И ако фотографията ви увлича, вие вече имате някаква представа как се създават собствени кадри.

Но ако решите да се запознаете по-задълбочено с фотографията и да навлезете в нейните тънкости, ще установите също, че ако нямате добър апарат, не можете да повлияете върху процеса на снимане. Сигурно ще се съгласите, че ако имате една от така наречените «сапунерки», тя работи само в автоматичен режим и вие можете да варирате само с фокусното разстояние.

Основните параметри на експозицията са ширината на диафрагмата и скороста на затвора и те не могат да се променят. Освен това трябва да знаете какви са настройките за определения кадър. Подобна е ситуацията и при много от днешните цифрови апарати. Но ако сте начинаещи в тази област, не ви е необходим професионален фотоапарат. Можете да получите много добри снимки дори и с любителска техника, тъй като повече от половината отуспеха на една фотография зависи от правилно изградената фотокомпозиция. Дори и при идеално спазване на всички настройки на снимане и използването на най-скъпите фотоапарати, снимките ви няма да бъдат добри, ако не са правлно построени.

Преди да започнете да снимате, запознайте се с художествените основи на създаването на кадъра (подготовката и връзката ма отделните елементи, защото именно това означава латинската дума „композиция“). Всъщност именно композицията се явява свързващият елемент между действителността и вътрешната нагласа на автора към нея, неговото лично философско разбиране обкръжаващия го свят. И от това какъв смисъл ще вложи авторът, публиката ще оцени неговия стил и облик.

Възприемането на една фотография по един или по друг начин е свързано с линейната перспектива, тъй като триизмерното пространство в действителност показва в кадъра двуизмерна плоскост и чрез някои комбинации от методи за свързване снимката в повечето случаи представяме именно обемния сюжет. Към основните елементи на композицията се отнасят такива фактори като разположението на смисловия и зрителен център, използването на тоналната перспектива, геометричната ориентация на снимката и контраста. Принципите на изграждане на композицията не трябва да се нарушават, защото в противен случай не можете да получите нужния резултат.