Известно е, че влиянието на природните условия и мястото, на което се снима, са безкрайно разнообразни. И ако се вземат предвид промените във времето през различните сезони, различните технически характеристики на фотокамерите и фотографските материали и на сниманите обекти, пред фотографите се откриват широки възможности. Съществуват обаче редица общи фактори, с които всеки добър фотограф трябва да е добре запознат. Най-очевидните от тях са големите естествени рефлектори, които могат изцяло да променят разпределението на дневната светлина както по отношение на контраста, така и по посока. Тези рефлектори са пясъкът, снегът, водните пространства и облаците.

Пясъкът, с присъщия си цвят (от бял до жълт), се явява разсейващ, малко ефективна отражател. Той осигурява осветяване на сенките предимно в горната част и в същото време придава светлина в топли цветове, затова може да бъде много полезен при студените (сини) светлини.

Снегът е най-ефективният неутрален естествен отражател, защото отразява светлината, без да дава никакъв оттенък.
Благодарение на това негово свойство, светлината на синьото небе, отразена от снега, може да придаде на изображението прекомерно синьо. Този ефект може да се коригира с помощта на използването на цветни филтри при снимането, а при отпечатване може да се използва съответстваща цветна корекция.

Водата също действа като рефлектор, когато светлината пада върху нейната повърхност под ъгъл от 42° или по-малко, но само в случаите, когато водните повърхности се намират между източника на светлина и фотографирания обект. Ако водната повърхност е гладка, отразява светлината като огледало, но ако има раздвижване на повърхността на водата разпределението на отразената светлина се променя.

Облаците обикновено действат като огромна леща и стават рефлектори, когато страничната им повърхност е обърната към слънцето. Това се случва доста често, тъй като облакът, подобен на айсберг, обикновено е с доста голяма височина. Огромни бели кълбовидни облаци куп изглеждат бели, защото са осветени от слънцето, а не защото слънчевата светлина прониква през тях. Също както и снегът, те са неутрални рефлектори. Облаците обикновено неутрализират синия цвят, тъй като отразяват слънчевата светлина, а не светлосиньото небе. Когато небето е покрито с големи бели облаци и ярка слънчева светлина, светлината и контрастът са отлични за получаване на качествени снимки.