Всеки втори българин в днешно време има кредит на свое име. Особено
популярни станаха офисите за бързи кредити, които ти спестяват доста нерви
и време, а тях отчитаме като особено ценни. Ако трябва да дадем описание на
типичния българин, който има кредит, то той със сигурност ще е около 30-те,
с нестабилна работа и без собствено жилище. Това от своя страна затруднява
връщането на парите и неговият „случай” преминава към колекторска фирма.

Факт е, че тези фирми немалко време практикуваха неморални методи, с които
изнудваха длъжниците, но и на това се сложи забрана. Какви са колекторските
фирми и какви права и задължения имаме към тях?

Професионалисти, които са част от екипите на колекторските фирми казват, че
най-важното, което трябва да знаят хората, които връщат кредит е, че
задълженията трябва да се погасяват в максимално ранен период. От друга
страна, ако това не се случи, те като компетентни професионалисти в тази
сфера са длъжни да уведомят кредитоплатеца за последствията, които следват
от тук нататък. Много важен тук е подходът и начинът, по който ще се съобщи
тази информация, за да не се счете от отсрещната страна като заплаха. За да
се избегнат такива съображения съществуват европейски регулации за това, а
също и кодекс на честта.

Съвет, който може да бъде отправен към хора, които изплащат кредит или
смятат да теглят такъв, е решенията, които се взимат да са много обмислени
и информирани. Терминологията около процеса е редно да се познае, понятия
като главница и лихва не е редно да бъдат непознати.

Специалисти съветват, че при теглене на кредит е хубаво човек да има
някаква сума спестявания. Колкото и малка да е заплатата ви, определен
процент от нея трябва да се отделя, така, винаги ще имаме пари за черни
дни, както се казва. Желателно е тази сума да е поне 2000 лв. По този начин
ще се обезпечим, че дори и да изпаднем в по-трудна ситуация, ще можем да
внесем поне няколко лихви.

Друг важен момент е, ако останем без работа или по една или друга причина
възможността да връщаме парите е силно затруднена. Веднага уведомете
институцията, на която сте клиент. Колкото повече се чака, толкова повече
ситуацията се усложнява.

Източник: www.vsichki-krediti.com