Всеки кредит има своя цел и срок. Когато решим да си купим жилище, да започнем нов бизнес, да си купим нещо ново или посетим някое красиво място, може да осъществим желанието си, посредством кредит. Като начало определяме целта, до която искаме да стигнем. Взели сме решение да направим нещо лично за нас, което ще ни зарадва и ще ни направи щастливи наприемр. Нещо ново за дома, да обновим изцяло гардероба си или да посетим дестинация, за която мечтаем отдавна. Може пък да сме решили да изненадаме близък или приятел с нещо скъпо и стойностно. За тази цел на помощ ни идва потребителският кредит.

Този кредит се отпуска на физическо лице за определени нужди. Обикновено те са краткосрочни. Известни са още и като бързи кредити. Когато сумата не е голяма, срокът им може да е и една година. Когато сумата е по-голяма, кредитът може да се определи като средносрочен.Един от вариантите е да бъде отпуснат за време от една до пет години. Колкото по-кратък е срокът, толкова по-висока е лихвата.

Решите ли да стартирате нова компания, да инвенстирате в селското стопанство или пък туризъм, вашият кредит е фирменият. Обикновено тези кредити са дългосрочни. Те са за период от 5 до 20 години или повече. Инвестиционните кредити може да се отпускат както на физически, така и юридически лица. Ползват се за модернизация, строителство, закупуване на нова техника и други потребности, свързани с недвижими имоти. Тези кредити могат да бъдат както краткосрочни, така и средносрочни или пък дългосрочни.

Важно за нас е да знаем, че кредитът може да бъде обезпечен или не. Когато кредита е обезпечен, ползваме ипотека или залагаме друг актив. При невъзможност да се върне кредитът от кредитополучателя, кредиторът има право да прибере залога. Така се покриват загубите си. Необезпечените кредити са голям риск и за банката, и за лицето. Кредиторът обаче винаги намира начин да си върне парите.
Теглите ли кредит, мислете много. Преценявайте внимателно какви са възможностите за връщане, за да избегнете нежелан от вас развой на събитията. Не мислете, че можете да теглите пари , а после да не ги върнете.