Истината е, че към момента в страната ни банките избягват и дори не правят подобни сделки. Единственият начин да се сдобиете с пари за това е да кандидатствате за кредит посредством фирма, която има история повече от година, финансовите ѝ отчети са добри и е обезпечена чрез недвижим имот.

В много случаи и разбира се с право, се изисква човекът, който кандидатства за кредита и който желае бизнесът му да бъде финансиран, да има опит в сферата, с която се захваща. По модела на потребителските кредити и тук фирмата трябва да даде гаранция, че е в състояние да връща кредита си, чрез редовно внасяне на месечните вноски. Един от вариантите е в процеса на кандидатстване да се включи и т.нар. съкредитоискател, той играе ролята на поръчител, т.е. гарант. Чрез участието си в сделката поема частична отговорност и гарантира, че представителят на фирмата ще бъде лоялен и точен клиент.

Друг вариант за финансиране на стартиращ бизнес е посредством фирмите за бързи кредити. Както е известно те са бързи и в повечето случаи ще одобрят онова, което искате. Спецификата тук е, че сумите са по-ниски, като могат да започват от 1000лв и да достигнат до 15 000лв. В повечето случаи срока за възвращаемост е от 1 месец до 3 години. Няма как да не се изисква поръчител, гарант или пък някакъв друг вид обезпечение. Съблюдавайте в договора да няма включени никакви допълнителни такси, освен лихвата, която е задължителна.

Това накратко са възможностите и информацията, която можем да ви дадем, ако сте решили да стартирате свой бизнес, но не знаете как да го финансирате. Въпреки, че възможностите не са много към момента в страната е добре да бъдете запознати със ситуацията.

Източник: krediti24.com