Category Archives: Теория на фотографията

Контрастът във фотографията

Ако знаете как да използвате контраста във фотографията, може да създадете впечатляващи снимки. Контрастът е инструмент, който се използва за привличане на вниманието на зрителя към обекта. Съществуват два вида на контраст: тонов (тонален) и цветен. Първият се отнася до разликата в … Continue reading

Posted in Контраст | Tagged контраст | Коментарите са изключени

Качеството на светлината

Сутрин През първите два часа след изгрев слънце светлината се променя бързо. Слънцето може да разсее мъглата или да я създаде (поради изпаренията през студените месеци). В края на на лятото прозрачността на въздуха може би най-голяма сутрин. Слабите изпарения … Continue reading

Posted in Осветление | Tagged осветление | Коментарите са изключени

Съвети по композиция във фотографията

Композицията (от лат. съчинение, съставяне, разположение, оформление) представлява обединението на отделните елементи на едно произведение в едно цяло, в което в конкретната визуална форма най-ясно се разкрива разкрива съдържанието. Произведенията се създават въз основа на главен сюжетно-тематичен център, около който … Continue reading

Posted in Композиция | Tagged композиция, съвети | Коментарите са изключени