Подбор на снимките за продажба

Всяка фотобанка се стреми да гарантира на потенциалните купувачи, че именно тя притежава снимките, които те търсят, затова следи за качеството им, когато ги приема. В случаите, когато банките отхвърлят изображения, винаги има причина, поради която те не могат да бъдат продадени, и в много от тези случаи се изисква фотографите да подобрят уменията си.

Една от причините за отказ за допускане на снимки за продажба, е липсата на търговска стойност на изображенията - т.е. според комисията, която ги оценява, те няма да се продават, а само пълнят архива на банката. Това, което оказва пряко влияние върху продажбите на вашите снимки е интересния сюжет. Имайте предвид, че фотобанката не е фотосайт, където се цени изкуството, нито естетическия вкус на фотографите. Първите купувачи на вашите снимки са дизайнерите, които се нуждаят от материали за своята работа. Затова не са добре дошли технически сложните композиции и техническо интересното изпълнение. С най-голям търговски успех са снимките, които изобразяват:

- хора (портрети, жанрови снимки, професии, действия, емоции);
- обекти (дори на бял фон);
- природа (красиви пейзажи, в това число градски);
- фонове (текстури, небе, абстрактни фотографии - всичко, на което може да се пише).

Това не означава, че другите снимки няма да се продават. Една добра снимка, винаги ще се намери своя купувач, но най-голямото търсене е на посочените теми. На фотобанките можете да предложите не само една снимка, но и серия от снимки (различни ракурси, осветление и т.н.). Можете да предлагате всички най-добри ваши снимки от цялата серия наведнъж, което ще даде избор на клиента и ще увеличи вероятността за покупката им. Но най-добре е да не слагате всички подобни снимки наведнъж, а да ги качвате на групи от по 3-5 с прекъсване от няколко дни. Това ще увеличи шансовете ви за успешни продажби.

This entry was posted in Фотобанки за покупко-продажба на изображения and tagged подбор. Bookmark the permalink.

Comments are closed.